درباره تیم بتا

تیم بتا با استفاده از تجربیات چند ساله ی خود در زمینه فروش و کسب ثروت از سال ۹۳ اقدام به همکاری با شرکت خرید اینترنتی پنبه ریز نموده و در جهت علمی سازی سیستم فروش شبکه ای و گسترش تجارتهای خانگی از طریق کانال تلگرام ، صفحه ی اینستاگرام و اپلیکیشن بتا و همچنین برگزاری سمینارها ، کمپها و جلسات و کارگاههای آموزشی و انگیزشی حرفه ای و تخصصی ،آگاهی های مربوط به این صنعت را در اختیار علاقه مندان قرار داده است.

به زودی اپلیکیشن بتا به صورت رایگان در دسترس علاقه مندان قرار خواهد گرفت و تنها بخشهای تخصصی آن برای نمایندگان فروش با پرداخت درون برنامه ای با پرداخت ده هزار تومان قابل استفاده خواهد بود.

هدف از راه اندازی این اپلیکیشن دسترسی همگانی و ساده به آموزشهای مورد نیاز و ایجاد فضای دور کاری برای نمایندگان این صنعت با توجه به وجود ویروس کرونا و ایجاد بستری برای همکارانی که به علت بعد مسافت امکان دسترسی به آموزشهای حضوری ندارند میباشد.

ایمیل پشتیبانی:
piscbetateam@gmail.com